Samfundstjeneste

Højris Rideklub er af  Direktoratet for Kriminalforsorgen blevet godkendt som samfundstjenestested, og vi vil i fremtiden kunne modtage personer, som aftjener samfundstjeneste.

Højris Rideklub har valgt, at tage del i den samfundsopgave det er at tilbyde samfundstjeneste til lovovertrædere. Samtidig får vi mulighed for at få udført nogle af de mange arbejdsopgaver, som vi har svært ved at få gjort i hverdagen.

Hvad er samfundstjeneste?
Hvert år idømmes mange danskere samfundstjeneste i stedet for fængsels¬straf. Det er personer; som har begået lovovertrædelser; der ikke er så alvorlige, at retten finder det nødvendigt at idømme ubetinget fængselsstraf.
Samfundstjeneste har stor betydning for de dømte. De kommer ikke i fængsel, de kan blive boende hjemme, de kan passe deres sædvanlige arbejde, og de får lejlighed til at betale lidt tilbage til samfundet på en positiv måde. Samfundstjeneste fastholder på den måde de dømte i fællesskabet i stedet for at udelukke dem fra det.

Man kan blive idømt samfundstjeneste i mindst 30 og højst 300 timer, og disse skal afvikles i løbet af en periode på mellem fire måneder og to år.

Tidligere var de fleste samfundstjenestedømte straffet for tyveri, bedrageri, dokumentfalsk mv. Dette er efterfølgende udvidet til også at omfatte overtrædelser af Færdselsloven – typisk spirituskørsel og kørsel uden kørekort. Formentlig vil langt de fleste fremover være personer; der har overtrådt Færdselsloven.

Et krav som Højris Rideklub stiller for de, der tilbydes samfundstjeneste hos os er, at de kan underskrive en børneattest.

Vi håber, at ovenstående belyser, hvad der kunne være af spørgsmål hertil – ellers er du meget velkommen til at kontakte Karin Lindved – tlf. 2144 8648.