Ridefysioterapi

Ridefysioterapi
Ved ridefysioterapi er der en ridefysioterapeut og en specialuddannet  handicaprideinstruktør til stede.

Sammen finder man frem til en passende hest og hvilke hjælpemidler, der skal anvendes i terapien. Alt foregår under trygge og sikre forhold i rytterens eget tempo på hold med 3-5 deltagere.

Ridefysioterapien tilrettelægges nøje efter den enkeltes handicap, træningsbehov og forudsætninger. Der trænes evt. specielle fysioterapeutiske øvelser, som forstærker ridningens gavnlige effekt.

Hvem kan gå til ridefysioterapi?
Børn og voksne som får vederlagsfri fysioterapi, kan af Sygesikringen få ridefysioterapi vederlagsfrit (gratis) 1 time om ugen.

Dette gælder f.eks personer med muskelsvind, spastisk lammelse, sklerose, paraplegi, amputationer, senskade efter polio, cystisk fibrose,  handicap opstået efter ulykkestilfælde og andre kroniske lidelser.

Desuden kan andre personer med  forskellige  lidelser få tilskud til ridefysioterapien fra Sygesikringen, hvis lægen vurderer det er gavnligt.

Ridefysioterapi kræver altid en lægehenvisning.

Ridning – en god sport for handicappede
Selve ridningen foregår på hold med få deltagere under sikre og betryggende forhold. F.eks. er der altid en hjælper til stede, som trækker hesten og evt. en bagrytter, som kan støtte, hvis rytteren ikke selv kan holde balancen på hesteryggen.

Hvis man ikke er berettiget til ridefysioterapi, men ønsker at dyrke ridning som sport, motion og træning, kan man deltage i handicapridningen uden fysioterapi mod egenbetaling (der kan evt. opnås kommunalt tilskud).

Hvilken gavnlig effekt har ridningen?
Ridning er sjov motion, som træner mange muskelgrupper samtidig med, at det givermange gode oplevelser.

Det giver øget livsglæde at færdes i naturen og større selvtillid at få samspil mellem dyr og menneske til at lykkes.

Gennem hestens bevægelser opnås:

Kontakt vedr. ridefysioterapi:
Helle Nedergaard
Tlf.: 25 21 95 71