Evakueringsplan

Brand- og evakueringsplan

Højris Rideklub – Remmevej 25 – 7430 Ikast

Alarmering af brandvæsenet
• Dan dig et overblik – vurder situationen
• Ring 112 og oplys:

Evakuering
• Alle voksne skal få de børn, man kan se, ud af nærmeste udgang.
• Alle heste og ponyer bringes, hvis det er muligt, i sikkerhed. Benyt folde og evt. ridehaller.
• Husk at heste løber tilbage i flammerne, så de kan ikke blot slippes løs.

Samlingssted
• De personer, der har været involveret samles på springbanen, hvor der skabes et overblik.
• Hvem har været på stedet? Hvilke heste er opstaldet? Hvem er i sikkerhed?

Generelt
• Rygning er forbudt alle steder indendørs – tænk dig om, hvis du ryger i nærheden af stalde.
• Rygning kun tilladt udendørs på parkeringsplads foran hvide stald, foran rytterstuen og ved
udendørsbaner.
• Oprethold god rengøring – fjern halmspild og spindelvæv m.m.

Evakueringsplanen finder du her:
• I laden
• I begge ridehaller
• I rytterstue
• På de 2 toiletter
• I de 4 stalde

Brandmateriel:

*Brandslangen kan nå over i den hvide stald.
**Brandslangen kan nå til rytterstuen.

Flugtveje
• Døre og porte kan benyttes.

Presseomtale
• Formanden og daglig leder koordinerer, hvem der udtaler sig til pressen.

Psykologisk krisehjælp
• Ledelsen kontakter Falck.
• Kontakt Tryg Alarm 70260670.
Kollektiv arbejdsskadeforsikring under DRF (police nr. 653 – 603.328).
Opgiv navn og adresse på forening, navn på kontaktperson i foreningen.

Brandøvelse
Ledelsen er ansvarlig for, at medarbejderne er bekendt med evakueringsplanen samt brugen af
brandmateriel.

Gældende pr. 7. januar 2020