Cafeteriaudvalg
 

Anne-Mette - ansvarlig.
Mette Borrisholt og Dorthe Zeeberg.

 
Opgaver:
Bemande cafeteriet
Sørge for indkøb og opfyldning samt vedligeholdelse af kantinen
Indkøb til stævner, arrangementer mv.
Sørge for bemanding til stævner og arrangementer
 
Søgning
Søg
Kontakt ang. stald og daglig drift
Formand
Marianne Bertelsen
Tlf.: 2576 4094
formand@hjrk.dk
Er lettest at træffe på mail i dagtimerne.
Kontakt ang. Ridefys.
Helle Nedergaard
Tlf.: 2521 9571

Jette Flarup
Tlf.: 2345 7054
Kontakt ang. undervisning:
Janni Midtgaard
Tlf.: 6060 2466
Svarer ikke mellem 7:30 og 15:30 på hverdage
janni.midtgaard@hjrk.dk