Cafeteriaudvalg
 

Helle, Lotte, Lykke

 
Opgaver:
Bemande cafeteriet
Sørge for indkøb og opfyldning samt vedligeholdelse af kantinen
Indkøb til stævner, arrangementer mv.
Sørge for bemanding til stævner og arrangementer
 
Søgning
Søg
Kontakt ang. Ridefys.
Helle Nedergaard
Tlf.: 2521 9571

Jette Flarup
Tlf.: 2345 7054
Kontakt ang. undervisning:
Emma Munkesø
Tlf.: 2751 2230
emma.munkesoe@hjrk.dk