Cafeteriaudvalg
 

Tina Pedersen og Dorthe Zeeberg

 
Opgaver:
Bemande cafeteriet
Sørge for indkøb og opfyldning samt vedligeholdelse af kantinen
Indkøb til stævner, arrangementer mv.
Sørge for bemanding til stævner og arrangementer
 
Søgning
Søg
Seneste nyt
 
Kontakt ang. stald og daglig drift
Staldmester
Dennis Christensen
Tlf. 2082 5214
dennis.christensen@hjrk.dk
Kontakt ang. Ridefys.
Helle Nedergaard
Tlf.: 2521 9571

Jette Flarup
Tlf.: 2345 7054
Kontakt ang. undervisning:
Janni Midtgaard
Tlf.: 6060 2466
janni.midtgaard@hjrk.dk