Højris Rideklub
 
Referat bestyrelsesmøde 17.8.2014
 

Vi har afholdt aktiv sommer, hvor der var 42 børn, som havde en rigtig god oplevelse. Tusind tak til Helle Nygaard og alle de frivillige hjælpere, som gjorde at dette blev en stor succes. Foreløbig er der kommet 10 nye medlemmer i vores elevafdeling.

 
Der er planlagt en efterårs arbejdsdag - dette er lørdag d. 20. September kl. 9.00 - ca. 15. Vi mødes og starter med morgenmad kl. 9.00.
Nærmere info og tilmeldings-opslag kommer senere.
 

Der er medlemsmøde mandag d. 1/9 kl. 19.30 i cafeteriet.

 

Elevafdelingen har gennemgået en udvikling i løbet af sommeren, og alle vores hold er nu af 45 min. varighed. Vi har pr. 1/8 ansat Kathrine Sumborg Christensen som nu underviser elevholdene tirsdag og onsdag. Kathrine vil ligeledes tilbyde privat-undervisning til både elev og privatryttere. Kontakt Kathrine eller Mette Sørensen for yderligere information omkring dette.

 

Vores elevafdeling var repræsenteret ved regionsstævnet i Bording, og de klarede det rigtig flot.

 

Bunden i den store hal er blevet planeret og den vil i fremtiden blive vedligeholdt, så den forbliver god at ride i.

 

I løbet af sommeren har vores undervisere kørt rundt og kigget efter en god elevpony til vores elevafdeling. Maria og Lotte har ydet en fantastisk indsats, som vi i bestyrelses er dybt taknemmelige for. I sidste uge kunne vi byde Lindbjerggårds Garcia velkommen på Højris. Hun er  6 år og 138 i stang. Den har haft en god lang sommerferie, så Lotte vil sætte hende lidt i gang, og derefter skal hun begynde at gå med på elevholdene.

 

Vores nye sadelrum til elevafdelingen er nu færdigt og allerede indrettet. Tusind tak for indsatsen Karin og Erik. Der er en kodelås på døren, det er meningen at alle skal have deres egen personlige kode. Indtil dette er helt oppe og køre kan elever og forældre få oplyst den midlertidige kode ved klubbens undervisere.

 

Trappen skal monteres igen, så privat foder atter kan komme op på loftet af sadelrummet. Indtil den er på plads må fodertønder stå i boxen ved siden af privat sadelrummet.

 

Husk -  at ændringer vedr. hø, foder, dækkenskift m.m. skal meddeles til Mette Sørensen.

 

Springundervisning om torsdagen er rykket ind igen, dvs. at den store hal er optaget indtil
kl. 22.

Søgning
Søg
Kontakt ang. Ridefys.
Helle Nedergaard
Tlf.: 2521 9571

Jette Flarup
Tlf.: 2345 7054
Kontakt ang. undervisning:
Emma Munkesø
Tlf.: 2751 2230
emma.munkesoe@hjrk.dk