Højris Rideklub
 
Orientering 1/7 2014
 

Redningsberedskabet har den 22. maj 2014 foretaget et eftersyn i Højris Rideklub.
Rideklubber og rideskoler er ikke omfattet af brandsynsbekendtgørelsen, og Redningsberedskabet har som sådan ikke lovgivningsmæssig hjemmel til at foretage regelmæssige eftersyn, men har tilbudt at foretage et tilsyn. VI har i bestyrelsen gennemgået rapporten og diskuteret de enkelte punkter. Det er blevet besluttet, at pga. sikkerhedsmæssige årsager, så gøres de to bokse i laden til stævnebokse / gæstebokse - og kan kun benyttes af faste opstaldere i tilfælde af pladsmangel.

 

Regler for banepersonale
Da det har været svært at finde nok til at passe springbanen ved stævner, foreslås det at aldersgrænsen sættes ned til 14 år (hidtil 16 år) hvis der er voksne ansvarlige tilstede. Dette bliver godkendt.

 

Sadelrum til elevhestenes udstyr
Byggeriet er godt i gang, og er snart færdigt. Foderrummet kommer til at være på loftet over begge sadelrum, og dette er Mette S. ansvarlig for = ”sure trunter” 
Karin L. er ansvarlig for elevhestenes sadelrum, og Birgit M. er for de private opstalderes sadelrum.

 

Springstafet
Lørdag d. 5. juli fra kl. 11 – 15.30 deltager 4 ryttere i springstafet ved Landsskuet i Herning. Alle opfordres til at komme og bakke op. De kan vinde 10.000 kr. til klubben, så al opbakning er velset.
De 4 der skal repræsentere Højris er: Kamilla Jakobsen på Pixïline, Anna Fanefjord på Dalton, Glennie Jensen på Black Jack og Karina Blaabjerg på ?

 

Nye kar til foldene
Det er ok, at splejse til nye kar på foldene. Hver fold for sig. Mette S. indhenter tilbud og kontakter hver fold for at høre, om der er interesse herfor.

 

Elevafdelingen
Glennie stopper som underviser i Højris pr. 1. juli. Der er fundet en ny underviser, som hedder Kathrine S. Christensen. Hun starter d. 1. august.

 

Maria Boel skal starte i skole efter sommerferien, og hendes hold rykkes lidt om torsdagen.
De sidste hold er nu også ændret, så alle lektioner er ændret til en varighed på 45 min

 

Der betales ikke for halvpart i juli måned, dog skal der betales 60 kr. pr. time, hvis man ønsker at ride på sin part-hest. Dette meddeles til kassereren.

 

Vores nye springunderviser berider Morten Nielsen er kommet rigtig godt i gang med springning om torsdagen. Der er kommet mange flere springryttere og han tilbyder endvidere undervisning i sommerferien. For yderligere information eller tilmelding kontakt Maibritt Rosenkilde (2966 0367 eller m.rosenkilde@hjrk.dk)

 

Næste medlemsmøde: Mandag d. 1. sep. kl. 19.30.

Søgning
Søg
Kontakt ang. Ridefys.
Helle Nedergaard
Tlf.: 2521 9571

Jette Flarup
Tlf.: 2345 7054
Kontakt ang. undervisning:
Emma Munkesø
Tlf.: 2751 2230
emma.munkesoe@hjrk.dk