Højris Rideklub
 
Referat bestyrelsesmøde 22.4.2014
 

Aktivitetskalenderen på hjemmesiden er opdateret.

 

Morten Nielsen er ansat som springunderviser pr. 1/5-14.
Henvendelse vedrørende springundervisning: Kontakt Maibritt Rosenkilde. 

 

Arbejdslørdag d. 10/5-14.
Vi mødes kl. 9:00 i cafeteriet, hvor vi spiser morgenmad og laver en plan for, hvad der skal laves. Af hensyn til køkkenet er tilmelding nødvendigt.  Så skriv jer på listen i stalden.

 

Rygepolitik
Højris er en bredde sportsklub, hvor mange børn og voksne har sin hverdag sammen med hestene.
Det er vigtigt for HJRK at signalere et godt og sikkert miljø at færdes i for alle.
Derfor strammer vi op på rygepolitikken, så vi reducere synligheden for de børn, der færdes i klubben, og som vi som sportsklub, har ansvaret for, når de befinder sig på HJRK’s matrikel. Derudover begrænses rygeområderne af hensyn til sikkerhed og brandrisiko.
Pr. 1/5-14 er det FORBUDT at ryge andre steder end de her anviste:
På parkeringspladsen foran cafeteriet / rytterstuen.
På parkeringspladsen uden for den hvide mur.

 

Det er altså fremover forbudt at ryge andre steder. Der må IKKE ryges på vaskepladsen mellem staldene, på vej til og fra foldarealerne, ved ridebanerne, i hallerne eller andre steder på HJRK’s arealer.
Det er kun tilladt at ryge på de to anviste steder. Dette gælder også E-cigaretter!
Cigaretskodder skal i askebæger/skraldespand, må ikke bare smides på jorden.

 

Weekendvagter
Bøden for udebleven staldvagt deles mellem HJRK og den staldvagt, der har måttet klare 2 mands arbejde alene. 
Gebyret for fodring med eget foder vil fortsat være 100 kr. / måneden.
Det vil pr. 1/5-14 IKKE længere være tilladt selv at fodre hesten morgen og aften.  De to grundfodringer foretages af Dennis C. i hverdagene og af weekendvagterne i weekender og under ferieafholdelse.

 

Al ind- & udlukning i hverdagene foretages af Dennis på alle folde pr. 1/5-14..

 

Alle opkræves pr. 1/5-14 250 kr. for denne ydelse, og det er ikke en ydelse, som man kan fravælge.
Dette betyder, at det kun er i weekenderne, at man selv skal planlægge foldordning med de øvrige hesteejere på folden.
Det er naturligvis stadig tilladt selv at tage sin hest før ind, hvis man har lyst/behov for dette f.eks.  pga. ridning etc.
Ønsker man, at hestene skal gå længe ude enkelte dage, så skal hele folden være indforstået med dette og man sørger selv for indlukning. Dennis skal have besked om, at den pågældende fold IKKE skal ind den dag.
(Man betaler stadig 250 kr. / måned).

 

Hestene løber ind i en fangefold og trækkes derfra enkeltvis ind (som det foregår i dag).

 
Søgning
Søg
Kontakt ang. Ridefys.
Helle Nedergaard
Tlf.: 2521 9571

Jette Flarup
Tlf.: 2345 7054
Kontakt ang. undervisning:
Emma Munkesø
Tlf.: 2751 2230
emma.munkesoe@hjrk.dk