Højris Rideklub
 
04-11-2013
SÅ ER DET NU der skal nomineres til årets pokaler, som bliver uddelt ved juleshowet den 8. december. Nomineringer skal være sendt til bestyrelsen senest den 15-11-13. Se mere på forsiden.

Bestyrelsen har godkendt, at der modtages specifik islænderundervisning fra udefrakommende underviser.

Der er bestilt en CE-godkendt dør med indbygget kodelås til sadelrummet i laden. Døren vil blive monteret når den er modtaget. Opstaldere i den nye stald skal sende en e-mail til erik.lindved@hjrk.dk SENEST DEN 15-11-2013 med en 4-cifret personlig kode efter eget ønske.

Der er bestilt elektriker til at tilkoble udendørslamper med censor.

Der er forslag om at afskaffe fodervagter og i stedet tilbyde lønnede fodervagter. Bestyrelsen drøfter hvordan sådan en ordning kan foranstaltes og om der evt. skal laves en prøveperiode. Mere herom senere.

Der afholdes medlemsmøde mandag den 25-11-13 kl. 19.30 i rytterstuen. Rytterstuen er lukket i dette tidsrum.

Regler for longering/løse heste er ændret i ordensreglementet. Der må ikke longeres (eller være løse heste) i den lille ridehal før ridefysioterapi mandag, tirsdag og torsdag. Der må longeres, hvis det ikke er til gene for de øvrige ryttere og kun med de ridendes tilladelse. Der skal spørges om lov FØR man kommer i ridehallen. Der må IKKE longeres i den store hal – dog undtaget i undervisningsøjemed – dvs. der skal være en underviser til stede. Der skal rives efter longering. Ordensreglement vil blive opdateret snarest.

Der bliver kigget på døren ud mod den lille træfold, da den er i stykker.

Der skal ryddes op i containeren og sættes navn på skabene. Mere info herom snarest.
Søgning
Søg
Kontakt ang. Ridefys.
Helle Nedergaard
Tlf.: 2521 9571

Jette Flarup
Tlf.: 2345 7054
Kontakt ang. undervisning:
Emma Munkesø
Tlf.: 2751 2230
emma.munkesoe@hjrk.dk