Højris Rideklub
 
27-05-2013
 

Shannie underviser i springning mens Lis er sygemeldt.

Maria Boel underviser begynderholdende om torsdagen.

Henvendelser til bestyrelsen skal ske til det bestyrelsesmedlem, der er ansvarlig for området, som henvendelsen vedrører. Bestyrelsens ansvarsområder kan ses under punktet "Bestyrelsen" på forsiden af hjrk.dk.

Vi har fået mulighed for at deltage i "kæpheste-kvadrille" ved EM i Herning, hvis vi kan stille et helt hold. Mere herom senere.

Al kontakt vedr. undervisning ved Kurt Christensen skal ske til Mette Sørensen (Jazzik).

Der er kommet en tilføjelse i opstaldningskontrakten: Boksen skal muges samme dag hesten forlader Højris Rideklub. Udstyr skal fjernes senest ved lejeperiodens ophør.

Det er besluttet, at de nederste trenseholdere og sadelbomme i sadelrummene er forbeholdt ponyryttere.

Det påpeges, at det er STRENG FORBUDT, at kravle/stå på hø- og halmballer - også når der skal tages hø/halm ned.

Der er vedtaget nye regler for springning udenfor undervisningen:

- Indendørs springning udenfor undervisning må kun foregå i den lille ridehal og kun lørdag og søndag
- Udendørs springning skal foregå på bane 1 (den første dressurbane)
- Kun det "gamle" springmateriale må benyttes til springning udenfor undervisningen
- Der skal ikke længere være en person til stede, som bestyrelsen har udpeget -   søndagsspringningen skal blot godkendes af bestyrelsen fra gang til gang på forhånd
- Der må maks. sættes 4 spring op, og indendørs springning foregår KUN i den lille ridehal
- Banen skal rives efter springning
- Alle ryttere under 18 år skal bære sikkerhedsvest under springning

Alle under 16 år skal bære hjelm i stalden.

Banen skal rives efter longerering og løsspringning.

 
Søgning
Søg
Kontakt ang. Ridefys.
Helle Nedergaard
Tlf.: 2521 9571

Jette Flarup
Tlf.: 2345 7054
Kontakt ang. undervisning:
Emma Munkesø
Tlf.: 2751 2230
emma.munkesoe@hjrk.dk