Medlemskort/-bevis
 
Hvis du ønsker at modtage et medlemskort/-bevis til brug for stævnedeltagelse,
bedes du give Højris Rideklubs kasserer besked herom på kasserer@hjrk.dk.
Der laves kun medlemskort til de, der anmoder herom.
 
Søgning
Søg
Kontakt ang. stald og daglig drift
Formand
Marianne Bertelsen
Tlf.: 2576 4094
formand@hjrk.dk
Er lettest at træffe på mail i dagtimerne.
Kontakt ang. Ridefys.
Helle Nedergaard
Tlf.: 2521 9571

Jette Flarup
Tlf.: 2345 7054
Kontakt ang. undervisning:
Janni Midtgaard
Tlf.: 6060 2466
Svarer ikke mellem 7:30 og 15:30 på hverdage
janni.midtgaard@hjrk.dk